Ikke-rekursiv C++ implementasjon av Fibonacci-rekken

void Fib()
{
    double Fib[50];
    Fib[0]=Fib[1]=1;


    cout << Fib[0] << " " << Fib[1] << " ";
    for (int i = 2; i<50; i++) {
     Fib[i] = Fib[i-1] + Fib[i-2];
        cout << Fib[i] << " ";
    }
}

Det er mulig bruke bare to variabler (i tillegg til telleren) i et ikke-rekursivt program som regner ut Fibonacci-rekken. Her er en Java-implementasjon:

public void fibonacci(double x, double y, int t)  {
	// x and y are start-values
	// t is number of Fibonacci-numbers

	// Generate Fibonacci-series with only to variables and n.
	for (int n = 3; n<=t; n++) {
		y = y + x;
		System.out.println(y + "  ");
		x = y - x;
	}
}
public static void main(String[] args) {
	fibonacci( 1, 1, 50 );
}