Forkortelser

iff, står for "if and only if", eller "hvis og bare hvis" på norsk.
ROM, Read Only Memory
RAM, Random Access Memory
EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory
EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory