Anvendt geometri
"Av alt vås er vitenskapens det verste, 
fordi det er så fordømt logisk og gjennomtenkt." 
-Louis-Ferdinand Céline i 'Reisen til nattens ende'.
 

1. Vektorer

Begrepet vektor innen matematikken må ikke forveksles med vektor-begrepet innen programmering. (I Java, for eksempel, er Vector en standardklasse for å lagre et arbitrært antall objekter.)
En vektor er et linjesegment som har retning. En vektor blir karakterisert ved sin lengde og ved sin retning.

Summen av to vektorer a og b skrives
c = a + b
og er diagonalen av et parallelogram, der a, b og c starter i samme punkt.

Lengden av en vektor a skrives |a|. En vektor med null i lengde blir kaldt null-vektoren, skrevet 0. Notasjonen -a blir brukt for vektoren som har lengden |a| og som har motsatt retning av a.
For enhver vektor a og et reelt tall c, har vektoren ca lengden c|a|. Hvis a = 0 eller c = 0, så er ca = 0. Ellers har ca retingen a hvis c > 0 og motsatt retning hvis c < 0.
Følgende gjelder for vektorene u, v, w og de reelle tallene c og k.
u + v = v + u
(u + v) + w = u + (v + w)
u + 0 = u
u+ (-u) = 0
c(u + v) = cu + cv
(c+k)u = cu + ku
c(ku)

2. Det indre produkt

3. Determinanter

4. Vektorprodukt

5a. Tre punkters retning (orientation)

5b. En alternativ, to-dimensjonal løsning

6. Polygoner

7. Arealet av en ploygon

8. Punkt-i-triangel testen

9. Punkt-i-polygon testen

10. Punkt-på-linje testen

11. Avstanden mellom et punkt og en linje

12. Projeksjonen av et punkt på en linje

13. Triangulering av polygoner

 
Livet. Forberedelsene. Gå til Asia. Kropper som revner. Factoris Depresalis. Kontaktlim.