Referansemodeller ] Det fysiske laget ] [ Datalinje-laget ]
 

Gjestebok / Guestbook

Computer-nettverk

3. Datalinjelaget

For en kjapp innføring i datalinjelagets oppgaver, se OSI-modellen, datalinjelaget.
 

3.1 Framing (rammer)

3.1.2 Stuffing (bit / character)

3.2 Feilkontroll

3.2.1 Feilkorrigerende koder

3.2.2 Feiloppdagende koder

3.3 Flytkontroll

3.4 Glidende-vindu protokoller

3.4.1 Piggybacking