Smart Cards

1. Smartkort

1.1 Oppbygningen av et smartkort


 
 

 Obs. Dataporten kommunsierer ikke nødvendigvis med 9600 baud.

1.x Forkortelser

iff, står for "if and only if", eller "hvis og bare hvis" på norsk.
ROM, Read Only Memory
RAM, Random Access Memory
EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory
EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

Tegningene er etter boka av McCormac