Søk på den norske webben!

Kilder

Foreleser

Anders Fongen, foreleser i "Prog 38: Algoritmer og datastrukturer" ved Den Polytekniske Høgskolen. Forelesningene disse notatene stammer fra gikk høsten 1999.
 

Bøker

Mark Allen Weiss: Data Structures & Algorithm Analysis In C++, 2nd edition, Addison-Wesley, 1999
Robert Sedgewick: Algortihms in C++, Addison-Wesley, 1992
Bruce Schneier: Applied Cryptography Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1996

 

 

Algoritmer og Datastrukturer

 

 

 

Ads by hent.no