Søk på den norske webben!

Algoritmer og datastrukturer

 

"The three principal virtues of a programmer are Laziness, Impatience, and Hubris."
-The Perl 5.6 man-pages

 

Rekkefølgen følger i hovedsak Weiss.

Hva er en algoritme?

1. Litt matematikk

1.6 Mer matematikk
    Kalkulus
    Calculus (andre ting enn på de norske sidene)
    Discrete Mathematics (med bl.a. Boolsk algebra)

2. Rekursjon

3. Algoritme-analyse

  3.1 Maximum subsequence - problemet, løsning 1

  3.2 Maximum subsequence - problemet, løsning 2

  3.3 Maximum subsequence - problemet, løsning 3

  3.4 Maximum subsequence - problemet, løsning 4

4. Lister, stakker og køer

5. Trær

6. Hashing

7. Prioritetskøer (Heaps)

8. Sortering

  8.1 Quicksort

9. Grafer

  9.1 Begreper

  9.2 Dijkstras algoritme

 

Flere algoritmer finner du på siden "Logic programming, parsing and compiling with free books and tools"

 

Ansvarsfraskrivelse
Forkortelser
Kilder

 

Algoritmer og datastrukturer
med eksempler i C og Java

Pris: 378.00

 

Ads by Hent.no