Computer Nettverk

 


Adaptive Delta Modulation lager en bitstrøm på mellom 200 og 300 Kbits/s. Step size- og pre-emphasisdata sendes med en lavere bit-rate.

Den lavere bit-raten gjør det mulig å filtrere ut step size og pre-emphasis men enkle low pass filters. Digital audio data blir matet inn i flip flopen. Flip flopen er klokket av audio-klokka. Output fra flip flopen er enten 1 eller 0. Dette mates inn i en multiplier. Multiplieren er en analog krets som brukes til å lage produktet av to volt-input. Multiplikasjonsfaktoren blir satt av Step Size Data. Herfra blir output matet inn i en leaky integrator. Output fra multiplieren er egentlig et sett diskrete volt-"punkter". Leaky integratoren setter disse punktene sammen for å gi et bløtere signal. Output fra leaky integratoren blir blir matet inn i Variable De-Emphasis Circuit (merket V De-E C på tegningen). Resultat-lyden blir så forsterket og matet til modulatoren eller audio-ut.

(I følge McCormac er en adaptive delta modulation dekoder tilgjenglig som chip, og da heter den NE5240. Dette er en stereodekoder i B-MAC deskramblere. I disse deskramblerne må den digitale lyden først bli dekryptert før den kan konverteres fra ADM. Kypteringssystemet i B-MAC er en variant av DES.)

(Sorry for språket. Teksten er nærmest direkte oversatt fra McCormac.

Hvis du har gode norske oversettelser for fagord innen elektroteknikk, mail meg gjerne. -webmaster@stenmorten.com.)