Kilder ] Forberedende Index ] Anvendt geometri ] Smart Cards ] [ Computer-nettverk ] Kalkulus index ] Algoritmer og datastrukturer ] Informasjonsteori ]
 

Gjestebok / Guestbook

 

Computer-nettverk

 
"Av alt vås er vitenskapens det verste, 
fordi det er så fordømt logisk og gjennomtenkt." 
-Louis-Ferdinand Céline i 'Reisen til nattens ende'.

1. Referansemodeller

2. Det fysiske laget

3. Datalinje (data link) -laget

  3.1 Framing (rammer)

   3.1.2 Stuffing (bit / character)

  3.2 Feilkontroll

   3.2.1 Feilkorrigerende koder

   3.2.2 Feiloppdagende koder

  3.3 Flytkontroll

  3.4 Glidende-vindu protokoller

   3.4.1 Piggybacking

 

4. Mellomlaget

5. Nettverkslaget

6. Transportlaget

7. Applikasjonslaget

Kilder
Ansvarsfraskrivelse