Søk på den norske webben!
Kalkulus
"Av alt vås er vitenskapens det verste, 
fordi det er så fordømt logisk og gjennomtenkt." 
-Louis-Ferdinand Céline i 'Reisen til nattens ende'.

Mer på engelsk

Nummereringen følger i stor grad Kalkulus av Tom Lindstrøm.

1. Naturlige tall

2. Reelle tall

2.3 Kompletthet av de reelle tallene

3. Komplekse tall

Anvendelse: Fraktaler

4. Følger

4.1 Homogene differensligninger

4.1.1 To reelle røtter

4.1.2 En reel rot

4.1.3 To komplekse røtter

4.2 Inhomogene differensligninger

4.3 Konvergens av følger

5. Kontinuerlige funksjoner

6. Deriverbare funksjoner

Derivasjonsreglene (fra de engelske Calculus-sidene)

Newtons metode (fra de engelske Calculus-sidene)

7. Anvendelser og utvidelser

8. Integrasjon

8.2 Definisjon av integralet

8.3 Analysens fundamentalteorem

8.4 Det ubestemte integralet

9. Integrasjonsteknikk

9.1 Delvis integrasjon

9.2 Substitusjon

9.3 Delbrøkoppspaltning

9.4 Noen spesielle teknikker

9.5 Uegentlige integraler

10. Differensialligninger

10.1 Førsteordens, lineære differensialligninger

11. Funksjonsfølger

 

 

Kilder

Ansvarsfraskrivelse

Tom Lindstrøms Kalkulus er pensum på UiO's MAT1100. Det er en god bok hvis du liker matte. Studenter som ikke er sterke i faget finner den gjerne litt vanskelig.

Pris: 499.00
Medlemspris hos Bokkilden: 459.00

 

MAT1110 - vår 2004

David C. Lay, Linear Algebra, Addison Wesley, third edition, 2003.

Pris: 887.00

og

Robert A. Adams, Calculus, Addison Wesley, fifth edition. 2002

 

Finn andre kalkulus-bøker hos Bokkilden.