Ex.phil
Del 1: Filosofihistorie og vitenskapshistorie

Den greske filosofi
Middelalderen
Den nyere tid
Den nyeste tid

Del 2: Vitenskapsteori

A: Språk og argumentasjonsteori
B: Vitenskapsfilosofi

Ex.fac
Fellesdel

Etikk
Vitenskap og rasjonalitet

Variantdel

Lingvistikk

 

 

Tips en venn om denne siden
Diskuter dette temaet
Skriv i gjesteboka

Få dagens filosofi-sitat på email
Tips oss om gode ex-phil linker
Send inn dine ex.phil-notater

Oversikt over pensum-litteraturen
Linker

Lingvistikk.

Kilder: Foreleser Andreas Sveen. Endresen, Simonsen, Sveen: Innføring i Lingvistikk og Egil Børre Johnsen: Vårt eget språk. Bind 2: Talemålet.

(Nummereringen vil i stor grad følge boka "Innføring i lingvistikk" / foredragsholderen.)

Lingvistikk er det vitenskapelige studiet av språk.

1. Lingvistiske grunnbegreper.

1.1 - 1.3 Språk.

1.4 Språkutvikling.

2. Semantikk.

3. Syntaks.

3.1 Former (fraser).

·  3.1.1 Nomenfraser.

3.1.2 Adjektivfraser.

3.1.3 Preposisjonsfraser.

3.1.4 Adverbfraser.

3.1.5 Finitte / infinitte verb.

·  3.1.5.1 Finitte verb.

3.1.5.2 Infinitte verb.

3.1.6 Subjunksjoner.

3.2 FUNKSJONER.

3.2.1 FINITT VERBAL.

3.2.2 INFINITT VERBAL.

3.2.3 SUBJEKT.

3.2.4 DIREKTE OBJEKT.

3.2.5 INDIREKTE OBJEKT.

3.2.6 PREDIKATIV.

3.2.7 ADVERBIAL.

3.2.8 SUBJUNKSJONAL.

3.2.9 Analyseeksempel 1, 2, 3, 4, 5.

3.3 Valens og transitivitet.

4. Fonetikk.

4.1.1 Typer fonetikk.

4.1.2 Taleorganene.

4.1.3 Fon.

4.2 De fire prosessene.

·  4.2.1 Luftstrøm.

4.2.2 Stemmebåndsvibrasjon.

·  4.2.2.1 Stemmestartstid. (VOT - voice onset time.)

4.2.3 Nasalering.

4.2.4 Artikulasjon.

4.3 Artikulasjonssteder.

4.3.1 Orale artikulasjonssteder.

·  4.3.1.1 Nedre artikulatorer.

4.3.1.2 Øvre artikulatorer.

4.3.2 Ikke-orale artikulasjonssteder.

4.4 Artikulasjonsmåter.

4.4.1 Innsnevringsgradsdimensjonen.

·  4.4.1.1. Lukkelyd.

4.4.1.2 Frikativ.

4.4.1.3 Approksimant.

4.4.2 Tidsdimensjonen.

4.4.2.1 Flikker.

4.4.2.2 Vibranter.

4.4.2.3 Flapper.

4.4.3 Tverrdimensjonen.

4.4.3.1 Median og lateral.

4.4.3.2 Vid og smal.

4.5 Fonetisk transkripsjon.

5. Fonologi.

6. Morfologi.

7. Diakron lingvistikk.

8. Sosiolingvistikk.

(c) Copyright 2004 Sten Morten Andersen,
www.StenMorten.com

Anbefalt litteratur, fra UiO

Obs: Du er selv ansvarlig for de bøkene du bestiller. www.StenMorten.com tar ikke ansvar for feilbestilte bøker.

Endresen, Simonsen, Sveen: Innføring i lingvistikk. Oslo 2000.

 

Ads by Hent.no