Vårsug 

Kropper som revner (sommer) 
Og alle lyver de 
Blå blomst 
Pust inn.

Så druknet solen (høst) 
Savn 
Munn 
Gammel høst 
Kjærlighetsdikt 
Overgang

Søvnlykke (vinter) 
Speilbildet 
Postludium 
Snart er vi ett 
I nord 

SKUM 
Kåserier og artikler
fra gratisavisen SKUM 
Fy 
Bås 
Gutteskrift
Kamprop (med bismak)

I nord

I nord blant troll
og slemme skygger,
glir hundre netter
sakte mot en dag.
Men dagene kan se
hverandres rygger.
(Og dag og natt
er solens selvbedrag.)

Vi våkner redd
når terner, måker skriker.
Og sovner alle
med et smil i tårer.
Det sukker mørkt fra havets hvite bunn.
I sundet er en
roer uten årer.