Opp ] [ Anvendt geometri ] Smart Cards ] Computer-nettverk ] Forberdende Index ] Kalkulus index ] Algoritmer og datastrukturer ]  
Anvendt geometri
"Av alt vås er vitenskapens det verste, 
fordi det er så fordømt logisk og gjennomtenkt." 
-Louis-Ferdinand Céline i 'Reisen til nattens ende'.
 

1. Vektorer

2. Det indre produkt

3. Determinanter

4. Vektorprodukt

5a. Tre punkters retning (orientation)

5b. En alternativ, to-dimensjonal løsning

6. Polygoner

7. Arealet av en ploygon

8. Punkt-i-triangel testen

9. Punkt-i-polygon testen

10. Punkt-på-linje testen

11. Avstanden mellom et punkt og en linje

12. Projeksjonen av et punkt på en linje

13. Triangulering av polygoner